Sporządzając pozew o rozwód musimy zawrzeć w nim pewne obowiązkowe informacje. W zależności jednak od sytuacji w jakiej się znajdujemy, możemy rozbudować pozew o dodatkowe wnioski. W pierwszym zamyśle wszystkie wnioski miały znaleźć się w jednym poście. Wyszło mi ponad 3 strony- myślę, że nie każdy chciałby się przez to przekopywać. Czytelniej będzie, gdy podzielę go na mniejsze fragmenty.  Zacznę od wniosku o zwolnienie od opłaty sądowej i ustanowienia pełnomocnika.

Continue reading

Nieodłącznym elementem rozwodu bywa roszczenie o alimenty. Jak pisałam w poprzednim poście Sąd rozstrzyga o wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci i orzeka o alimentach na dziecko. Jednak to nie wszystko, ponieważ można wnosić o alimenty od drugiego małżonka na swoją rzecz. Dlatego w tym poście opiszę obowiązek alimentacyjny wobec małżonków.

Continue reading

Kiedy rozwodzący się małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, Sąd w wyroku rozwodowym musi także rozstrzygnąć co do: władzy nad wspólnymi dziećmi, kontaktów rodziców z dziećmi oraz wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci.

Continue reading

Co 3 małżeństwo się „rozpada”. Z danych statystycznych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w 2018 roku rozwiodło się 62,3 tys. małżeństw. Stanowi to 32,50% wszystkich małżeństw zawartych w 2018 roku. Statystyki lubią cyferki dlatego podają również wiek małżonków, miejsce zamieszkania ale w moim mniemaniu finalnie nie ma to żadnego znaczenia.

Continue reading