Kiedy rozwodzący się małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, Sąd w wyroku rozwodowym musi także rozstrzygnąć co do: władzy nad wspólnymi dziećmi, kontaktów rodziców z dziećmi oraz wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci.

Continue reading