Dodatkowe wnioski do pozwu o rozwód- eksmisja

29 lipca 2019

W wyroku rozwodowym Sąd rozstrzyga o sposobie korzystania z mieszkania, oczywiście pod warunkiem, że małżonkowie wspólnie je zajmują. Więcej informacji o korzystaniu ze wspólnego mieszkania zamieściłam tutaj

Kiedy wnosić? W wyjątkowych okolicznościach tzn. kiedy małżonek wykazuje się rażąco nagannym zachowaniem, które uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie tzn. jest agresywny, nie interesuje się domem doprowadzając do jego nadmiernego zniszczenia, stosuje przemoc fizyczną czy psychiczną, można wnosić o eksmisję małżonka. Trzeba jednak pamiętać, że samo istnienie konfliktu , brak możliwości porozumienia pomiędzy małżonkami, nie jest podstawą do eksmitowania drugiego małżonka.

Jaki wniosek wpisać? W treści pozwu należy wówczas zamiesić wniosek o treści  „Wnoszę o nakazanie eksmisji pozwanego/pozwanej* (imię i nazwisko) z mieszkania znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w …, ul. …, oznaczonego jako lokal Nr …*.

Uzasadnienie wnioskuTaki wniosek należy odpowiednio uzasadnić tzn. opisać dlaczego nie możecie wspólnie przebywać w mieszkaniu, co się dzieję w mieszkaniu pod obecność małżonka, jak on się zachowuje wobec Was, innych osób. Zasadą jest, że każdy wniosek/zarzut powinien być poparty dowodami dlatego należy powołać świadków, załączyć dokumenty potwierdzający fakty na które się powołujecie, zdjęcia.

Uwagi dodatkowe- Należy jednak pamiętać, że nie można eksmitować małżonka z mieszkania stanowiącego jego wyłączną własność.

Opłata- Co ważne do opłaty od pozwu należy również doliczyć opłatę od pozwu za eksmisję w kwocie 200 zł.