Dodatkowe wnioski do pozwu o rozwód- wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej

25 lipca 2019

Sporządzając pozew o rozwód musimy zawrzeć w nim pewne obowiązkowe informacje. W zależności jednak od sytuacji w jakiej się znajdujemy, możemy rozbudować pozew o dodatkowe wnioski. W pierwszym zamyśle wszystkie wnioski miały znaleźć się w jednym poście. Wyszło mi ponad 3 strony- myślę, że nie każdy chciałby się przez to przekopywać. Czytelniej będzie, gdy podzielę go na mniejsze fragmenty.  Zacznę od wniosku o zwolnienie od opłaty sądowej i ustanowienia pełnomocnika.

Zarówno wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej jak o przyznanie pełnomocnika z urzędu są najbardziej znanymi fakultatywnymi wnioskami zgłaszanymi przy piśmie procesowym, niezależnie od rodzaju sprawy. Jest również jednym z najbardziej znienawidzonych wniosków do rozpatrzenia przez sędziów, referendarzy. Dlaczego? Dlatego, że Sąd  na podstawie złożonego oświadczenia, uzasadnienia i ewentualnych dokumentów musi cenić, czy przedstawione dane są prawdziwe i osoba faktycznie nie ma faktycznie możliwości uiszczenia kosztów sądowych, bo np. nie będzie w stanie uzbierać takich pieniążków.

 

WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD OPŁATY SĄDOWEJ

Kiedy wnosić? Ustawodawca określa to wprost, wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie ponieść opłaty sądowej bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny. Orzecznictwo Sądu Najwyższego idzie o krok dalej- powinniśmy poczynić odpowiednie oszczędności na opłatę od pozwu. To często jest argument oddalania wniosków. Praktyka jednak jest różna. Moja rada jest taka aby podejść do sprawy uczciwie – nie wymyślać na siłę kosztów i nie zawyżać wynagrodzenia. Taki wniosek ma największe szanse na pozytywne rozpatrzenie.

Jaki wniosek napisać? Wnoszę o zwolnienie mnie od opłaty sądowej od pozwu w całości/w części tj. ponad kwotę… Dobrze jest napisać alternatywny wniosek o zwolnienie w całości lub w części ponad jakąś kwotę , którą możemy zapłacić. Jak już pisałam praktyka sądów jest różna i jeżeli napiszemy jedynie zwolnienie od kosztów może to dla niektórych oznaczać zwolnienie w całości. Sąd nie będzie rozmyślał czy może powinien Państwa zwolnić z jakiejś części. To Państwo musicie taki wniosek odpowiednio skonstruować.

Uzasadnienie wniosku– Do wniosku należy załączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane ostanie rodzinnym, majątku, dochodach o źródłach utrzymania osoby ubiegającej się zwolnienie od kosztów. Skuteczny wniosek, to taki który jest wypełniony dokładnie i poparty dowodami, np. rachunkami, zaświadczeniami, zeznaniami PIT. Jeżeli wnoszą Państwo o częściowe zwolnienie, również trzeba to uzasadnić i zaznaczyć, że jesteście w stanie uiścić x kwotę.

Uwagi dodatkowe-  Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru, do ściągnięcia tutaj lub odebrania w Punkcie Obsługi Klienta w każdym Sądzie Rejonowym/ Okręgowym. W oświadczeniu nie wolno zostawiać pustych rubryk!! Pamiętajmy aby je przekreślić, wpisać nie dotyczy, nie mam, nie posiadam.

WNIOSEK O USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU

Kiedy wnosić? Zawsze i w każdej sprawie można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów i ustanowienie pełnomocnika. Niestety przyznanie go wymaga spełnienia odpowiednich przesłanek. Pełnomocnika można przyznać osobie, która:

  1. została zwolniona od kosztów sądowych zarówno w całości jak i w części lub
  2. nie została zwolniona przez sąd ale złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego z wyboru bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny

– pod warunkiem, że udział profesjonalnego pełnomocnika będzie w sprawie niezbędny tzn. kiedy z treści składanych pism, sposobu pisma oraz istoty, złożoności sprawy będzie wynikało, że dana osoba naprawdę potrzebuje pomocy i sama nie będzie w stanie poprowadzić sprawy.

Jaki wniosek napisać? Wnoszę o ustanowienia pełnomocnika z urzędu” lub ze wskazaniem konkretnie danego pełnomocnika. Takie wnioski często są składane jeżeli uprzednio dana osoba korzystała już z pomocy prawnej i radca prawny/adwokat zna sprawę. Wtedy wystarczy napisać „Wnoszę o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w osobie radcy prawnego………./adwokata ……….” .

Uzasadnienie wniosku– Oczywiście jak do każdego wniosku należy napisać odpowiednie uzasadnienie, dlaczego pomoc prawna jest nam niezbędna. Do wniosku załączamy  Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku , dochodach i źródłach utrzymania , a także poprzeć wniosek dokumentami.

Uwagi dodatkowe-  Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru, do ściągnięcia tutaj lub odebrania w Punkcie Obsługi Klienta w każdym Sądzie Rejonowym/ Okręgowym. Jak wyżej w oświadczeniu nie wolno zostawiać pustych rubryk!! Pamiętajmy aby je przekreślić, wpisać nie dotyczy, nie mam, nie posiadam.

 

Na zakończenie wyjaśnię, że opisane przeze mnie wnioski, w takim brzmieniu można składać w każdej sprawie cywilnej, rodzinnej czy gospodarczej, upadłościowej.

*odnośniki do Oświadczenia od razu generują formularz do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.