Jak się rozwieść? cz.V „Kto się wyprowadzi?”

12 czerwca 2019

Dzisiejszy wpis jest kontynuacją powstałego cyklu i dotyczyć będzie uregulowania mieszkania w kontekście postępowania rozwodowego. Nie poruszam tutaj kwestii podziału majątku, a jedynie odniosę się do zaspokojenia potrzeb rodziny.

Niezależnie czy obydwoje małżonkowie są właścicielami mieszkania, czy mieszkanie jest własnością jednego i wchodzi w jego skład majątku osobistego, czy to mieszkanie po prostu wynajmują, to strona w toku postępowania rozwodowego może wnosić o uregulowanie kwestii związanych z korzystaniem przez nich z wspólnego mieszkania.

Składając pozew o rozwód możemy zatem wnosić o orzeczenie przez Sąd:

  1. o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania,
  2. o eksmisję małżonka,
  3. o podział wspólnego mieszkania albo o przyznanie go jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego. (tylko na zgodny wniosek stron).

Ad.1 Sąd w wyroku rozwodowym orzeka z urzędu o sposobie korzystania przez rozwiedzionych małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Oznacza to tyle , że jeszcze po rozwodzie nadal będą  Państwo mieszkać z byłym , przynajmniej do czasu aż nie opuści on mieszkania dobrowolnie albo przymusowo w następstwie orzeczenia o eksmisji. Można więc uznać, że jest to  rozwiązanie czasowe. W praktyce wygląda to tak, że sąd rozdziela (uwzględniając potrzeby mieszkaniowe strony), który pokój należy do kogo, a z których pomieszczeń strony będą korzystały wspólnie, dlatego już w pozwie należy wskazać o przydzielenie jakich pomieszczeń(pokoi) się wnosi. Ważne jest, że jeżeli strony nie dogadają się co do zajmowania pomieszczeń, sąd zrobi to według własnej woli. Ponadto można wnioskować o różnego rodzaju dotyczące mieszkania zakazy np. zakaz wprowadzania do wspólnego mieszkania osób trzecich (jest to jednak zależne od okoliczności, nie można bowiem ograniczać nad wyraz prawa własności).

Ad. 2 aby domagać się eksmisji małżonka należy udowodnić jego rażąco naganne zachowanie, które uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Najczęściej wymienia się tu agresywne zachowania jednego  z małżonków. Ale nie można eksmitować małżonka z mieszkania stanowiącego jego wyłączną własność.

Ad. 3 chodzi tu o fizyczny i prawny podział lokalu,  najczęściej na dwa samodzielne mieszkania. Trzeba pamiętać, że powinno być to poprzedzane zgodami m.in. właściciela budynku, organu administracyjnego zgodnie z przepisami pr. budowlanego. Co ważne praktyka w tej kwestii jest różna i np. Sąd Okręgowy w Płocku raczej nie rozstrzyga w zakresie podziału majątku przy rozwodzie z uwagi na wydłużający się czas postępowania.

To ostatni wpis dotyczący elementów wyroku rozwodowego. Rozwody niestety nie schodzą z wokandy dlatego temat okołorozwodowy będzie kontynuowany. Kolejny wpis dedykowany będzie dla niecierpliwych. Zamieszczę w nim wszystkie najważniejsze informacje czyli tzw. rozwód w pigułce.

Proszę pamiętać, że wpis jest aktualny na dzień jego sporządzenia. Jeżeli pomimo udzielonych przeze mnie informacji nadal macie Państwo pytania/wątpliwości , zapraszam do kontaktu.