Nieodłącznym elementem rozwodu bywa roszczenie o alimenty. Jak pisałam w poprzednim poście Sąd rozstrzyga o wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci i orzeka o alimentach na dziecko. Jednak to nie wszystko, ponieważ można wnosić o alimenty od drugiego małżonka na swoją rzecz. Dlatego w tym poście opiszę obowiązek alimentacyjny wobec małżonków.

Continue reading

Kiedy rozwodzący się małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, Sąd w wyroku rozwodowym musi także rozstrzygnąć co do: władzy nad wspólnymi dziećmi, kontaktów rodziców z dziećmi oraz wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci.

Continue reading