Bardzo krótki wstęp do upadłości

8 stycznia 2019

Ogłoszenie upadłości wydaje nam się być znane od dawna. Zapewne każdy z Państwa słyszał, że ktoś zbankrutował. Prawda?

Zwykle określenie to jest używane w stosunku  do podmiotu, który nie spłaca swoich długów. W języku prawniczym bankrut to inaczej upadły- podmiot wobec którego ogłoszono upadłość, jak również taki wobec którego Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości.

Prawo upadłościowe od jakiegoś czasu stało się jednym z koników ustawodawcy. Co jakiś czas modyfikuje się przepisy tak by dopasować je do sytuacji zadłużonych podmiotów i usprawnić postępowanie (??)

Czym zatem jest i co możemy zrobić posiadając problemy finansowe?

Prawodawca umożliwia nam skorzystanie z dwóch opcji: ogłoszenia upadłości lub -w przypadku (na razie tylko) narastających problemów finansowych- wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Różnica między nimi jest taka, że postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości. Jak sama nazwa wskazuje chodzi o zmianę struktury gospodarczej/odbudowanie stabilności przedsiębiorstwa, a zatem stosuje się je do podmiotów, które są niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością jednak mają szanse na „wyjście” z długów.

W przypadku zaś kiedy dłużnik nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań i można realnie ocenić, że stan ten nie ulegnie poprawie, najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Już  wspominałam, że ostatnimi czasy prawo upadłościowe jest dopasowywane do potrzeb ogółu. Dlatego z  uwagi na rosnące zadłużenie konsumentów, oddzielono upadłość przedsiębiorców od upadłości dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.  W zależności wobec kogo postępowanie zostaje wszczęte, ma nie tylko inną procedurę ale też różne cele. Co to oznacza? Postępowanie upadłościowe prowadzone wobec przedsiębiorcy ma na celu zaspokojenie w jak największym stopniu jego wierzycieli. Zaś w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej priorytetem jest osoba zadłużona i jej oddłużenie wraz z umorzeniem długów, a dopiero na drugim miejscu spłata wierzycieli.

Co jeszcze można powiedzieć o postępowaniu upadłościowym? (bez znaczenia czy dotyczy restrukturyzacji, czy stricte upadłości) należy do kategorii trudnych, długotrwałych, drogich i obszernych pod względem papierologii. Składane do Sądu wnioski często zawierają braki formalne, co dodatkowo wydłuża postępowanie, a ostatecznie nie rzadko kończy się zwrotem wniosku. Należy jeszcze pamiętać, że dla niektórych podmiotów złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości stanowi obowiązek, którego niespełnienie niesie za sobą negatywne skutki. A samo złożenie wniosku to dopiero początek postępowania…

Co zatem polecam? Przed podjęciem decyzji zapoznanie się z treścią przepisów (prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne) bądź skonsultowanie się z doświadczonym w tej dziedzinie prawnikiem (radcą prawnym lub adwokatem). Trzeba pamiętać, że jeżeli nie stać Cię na prawnika zawsze możesz zwrócić się do sądu o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu, jeżeli zaś jesteś przekonany, że sam dasz sobie radę mimo wszystko polecam sporządzenie wniosku z odpowiednią ustawą „na kolanach”.